Melding 21101664 – Wij maken ons ook zorgen om kinderen die door de huidige maatregelen ernstig bedreigt worden in hun psychische en gezonde medische ontwikkeling.

Geachte Medewerker werkzaam voor de inspectie voor de gezondheid en jeugd,

Mijn vraag aan u is, waar liggen de grenzen voor de inspectie op de gezondheid en Jeugd.

Nemen zij ook de neuremberg code in acht bij hun inspecties. Waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn hoe en volgens welke voorwaarden een experiment uitgevoerd kan en dient te worden?

Eerder heb ik Veilig thuis gemeld dat onze jeugd in het voorgezet onderwijs vanaf de invoering van de het mondkapjes advies, en vervolgens mondkapjes verplichting geen veilige leeromgeving meer bezitten.(Zie onderstaande email).

Momenteel kan ik dit aanvullen met Het experimenteren op kinderen tussen de 12 en 17 jaar met een experimenteel gen Therapie die door de GGD en in de politiek “vaccinatie” wordt genoemd.

De definitie van een vaccinatie is dat een dood of verzwakt virus toegediend wordt, waardoor het immuunsysteem tot een natuurlijke immuun reactie komt en men dus immuun wordt voor de desbetreffende virusinfectie.

De huidige vaccinatie, wat geen vaccinatie is, verkeert nog tot ver in 2023 in de experimentele Trail fase 3. Waardoor voor deelname aan dat experiment er een “Informed consent” moet worden gegeven.

Kinderen en wilsonbekwamen mogen niet deel nemen aan dergelijke experimenten.

Mede omdat zij zelf niet kunnen instaan voor de consequenties die een dergelijk experiment met zich mee brengen. Consequenties die op de langere termijn niet inzichtelijk zijn. De fabrikanten van deze gen modificatie therapieen geven zelfs aan in de bijsluiter dat het effect op de voorplanting nog niet inzichtelijk is.

Ook de samenstelling van deze gen modificerende therapie is staatsgeheim.

De GGD als organisatie die (net als U) werkzaam is voor de failliete Nederland BV.

Voert dus momenteel experimenten uit op kinderen die geen Informed consent kunnen ondertekenen.

Valt dit buiten uw inspectiebevoegdheid? Verder wil ik U vragen wat u onder kritische opmerkingen en desinformatie beschouwd als U als inspectie van de Gezondheid en Jeugd hierover spreekt.

In afwachting op uw reactie, verblijf ik, Met vriendelijke groet, Alexander Groenheide (Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven.  Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen en Mantelzorgers, verantwoorde burgers die verbinden in de zorg voor elkaar.

De Kamer van Sociale waarden (DeKvSW.blogspot.com) Voorzitter van de: Societeit Eygelshoven Sociaal   Mobiel +31653445054

——– Oorspronkelijk bericht ——–Van: “Alexander Groenheide (Sjonny O’Fark)”

Datum: 28-06-21 16:07 (GMT+01:00) Aan: info@veiligthuisrr.nl

Onderwerp: De informele vereniging “De Kamer van Sociale Waarden” maakt zich ook zorgen om kinderen die door de huidige maatregelen ernstig bedreigt worden in hun ontwikkeling.

Geachte Veilig thuis, beste mensen, werkzaam binnen het samenwerkingsverband, Veilig thuis.

Wij maken ons ernstige zorgen over de ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. Dus ook in uw regio. En ik wil er graag met u persoonlijk over in gesprek. Het gaat namelijk om het volgende.

Kinderen hebben door de maatregelen die scholen nemen, geen veilige leeromgeving. Ook al valt deze plek niet niet onder uw verantwoordelijkheid, bezit u wel de vakdisipline dit te kunnen constateren. En het gaat om kinderen die ernstig bedrijgt worden in hun ontwikkeling. Mondkapjes die momenteel in het voortgezet onderwijs worden opgelegd, belemmeren het kind door zijn bijwerkingen:

Hierin het kind Geremd wordt in zijn of haar cognitieve ontwikkeling doordat kinderen minder zuurstof binnen krijgen en hun hersenen bij een lagere saturatie (Zuurstof gehalte), zich niet tot nauwelijks neurologisch ontwikkelen;

Het mondkapje het kind in een angstspiraal houdt, waardoor het kind zich niet gehoord voelt binnen zijn participatiebehoefte. Wat een belangrijke behoefte is en geen aandacht aan gegeven wordt. Maar wel nodig is om cognitief te kunnen ontwikkelen.

De eigenwaarden van een kind wordt daarmee weg genomen. Angst is net zo binnen huiselijk geweld wat het kind stagneert in zijn cognitieve ontwikkeling. Dat is niet anders als die angst heerst op de leerplek, of de weg ernaar toe.

Openlijk wordt momenteel door de politiek aangegeven dat de mondkapjes zullen blijven, waarbij lijkt mij veilig thuis de vakdiscipline bezit, aan te geven wat de consequenties zijn van deze maatregel. Ook als dit op de leerplek is. Er is een belang bij voor het kind dat het buiten een veilige woon en leef omgeving, het recht heeft op een veilige leeromgeving. De maatregelen houden geen rekening met deze collaterale schade. Het lijkt door de voordurendheid van deze maatregel wel alsof wij dit gedrag onze kinderen moeten aanleren. Zich verdeelt en eenzaam te voelen, angst als instrument gebruikt MOET worden om kinderen te knechten.

Hen wijsheid en creativiteit te ontberen. Ik stel dat een ouder die momenteel zijn of haar kind bloodstelt aan de maatregelen, niet afdoende instaat voor de veiligheid van het kind. Maar omdat dit het beleid is vanuit de overheid er weg gekeken wordt.

Daarmee niet de veiligheid van het kind in het bezitten van een veilige leeromgeving gewaarborgd is. Dit laatste is in mijn ogen een eis voordat je onderwijs kunt verplichten.

En daarmee het in het belang van het kind is. Stel ik dat elke ouder zich in de positie moet gaan begeven, om achterban te zijn, van een lid binnen de medezeggenschapsraad van een school. En/of participeren binnen een ouderenraad. Zodat die ouder en daarmee elke ouder, verzet kan plegen tegen een maatregelen die een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind. Daarin naar U als Veilig thuis in Uw regio de volgende vragen, in het belang van het kind.

Bent u in staat als gedragsdeskundige te beoordelen of de maatregelen genomen door de overheid, een ernstige bedreiging zijn in de ontwikkeling van het kind?

Of een ernstige bedreiging vormen?Bent U als veilig thuis beschikbaar als het gaat om dit standpunt naar ouders uit te dragen. Hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij instellingen die zorg verlenen aan hun kinderen. En dat door het huidige beleid Ouders het verweten kan worden als zij niet participeren en inzicht bezitten in de veiligheid van het kind op school of binnen een instelling.

Een school die door de maatregelen geen veilige leeromgeving kan bieden.

Bent U er van bewust dat de verschillende Vaccinatie die momenteel in hun experimentele fase zijn, binnenkort ook beschikbaar wordt voor kinderen. Hetgeen de wetgever binnenkort zal toelaten.

Echter Kinderen volgens de Neurenberg code NOOIT en te NIMMER deel mogen nemen aan een medisch experiment. Aangezien je een kind geen verplichte “Informed Consent” kunt laten teken. Nog de gezaghebbend ouder nog de voogd. Medisch experimenteren op kinderen en geestelijk beperkte mensen kennen zware straffen binnen een dergelijk tribunaal zoals het neurembergtribunaal. Op www.bpoc2020.nl  kan je de getuigenissen vernemen van de huidige maatregelen. (2022 Doden en 2300 ernstige bijwerkingen.)Weet u dat een dergelijk tribunaal momenteel geformeerd word? En iedereen die kinderen zal doen laten deelnemen aan dit wereldwijde experiment vervolgt zal worden?Reinier Fullmich gaat het neuremberg tribunaal 2.0 leiden. dissident.one/2021/05/24/reiner-fuellmich-over-neurenberg-2-over-2-a-3-weken-beginnen-de-grote-aanklachten/ Een code die opgesteld is na de ervaringen vanuit de 2de wereld oorlog, hebben daar duidelijk paal en perk aan gesteld. Terwijl er in de 1ste Wereld oorlog ook een pandemie was, genaamd de spaanse griep. Tijdens deze griep in 1918 stierven de meeste mensen aan de schadelijkheid van het mondkapje en koste in totaal meer dan 80 miljoen mensen het leven.

Bent u zich er dan van bewust dat vaccineren een ernstige bedreiging vormt in de ontwikkeling van het kind. Als de bijsluiter van de vaccinatie aangeeft dat niet duidelijk is of je er door gesteriliseerd wordt?https://www.xandernieuws.net/algemeen/bijsluiter-pfizer-vaccin-waarschuwt-expliciet-dat-onbekend-is-of-het-covid-vaccin-van-invloed-is-op-de-vruchtbaarheid/

Bent U er van bewust dat kinderen vanaf 3 jaar zich tegen de vaccinatie kunnen uitspreken? Maar pas vanaf 16 gehoord worden als ouders van andere mening zijn? De vaccinatie betrekt ook niet de ouder als kinderen opgeroepen zullen worden.

Bent U bewust dat de Covid 19 sneltesten schadelijke kankerverwekkende stoffen (kunnen) bezitten en beschikbaar is, momenteel zelfs wordt geadviseert te gebruiken om covid 19 te diagnosticeren, echter geen Veiligheidskeurmerk bezitten zoals gesteld is binnen de CE markering?

Vanwegen die kankerverwekkende ingredienten. Het gebruik van een sneltest dus schadelijk is voor de gezondheid van het kind. En dus een ernstige bedreiging vormt?

Bent u er van bewust dat verstandelijk beperkte mensen zich tegen de vaccinatie kunnen uitspreken?

En momenteel verplicht gevaccineerd kunnen worden als zijn of haar pleegouder dat wil?

Bent U bewust dat u binnen uw persoonlijke vakdiscipline ook een oordeel kunt vellen rondom de veiligheid van het kind op de leerplek, of de weg erna toe.Staat u open om ouders en dus de medezeggenschapsraad van een school bij te staan in het inrichten van een veilige leerplek voor kinderen.

Waarbij U uiteraard gevraagd word welke maatregel welke zorg veroorzaken. En samen tot leerdoelen of veiligheidsmaatregelen kunnen komen, die deze bedreigingen wegnemen.

De School kan daarbij professionals betrekken die feitelijk kunnen aantonen dat maatregelen doelmatig zijn.

En inzicht is in de bijbehorende collaterale schaden.Wij als personen met een goed hart waarin het belang van het kind voorop stellen, we willen in de huidige drukke samenleving het grootste sociale netwerk gaan vormen van Nederland.

En nemen ook deze zorgen serieus. De veiligheid van het kind stopt niet bij de voordeur. Zorgen voor is een behoefte, een participatiebehoefte die de zorg kan weg nemen op de meest natuurlijke wijze (eigen normen en waarden binnen de grenzen van de wet) binnen verbintenissen in het sociaal domein.

Gaarne verneem ik wanneer wij met elkaar in gesprek kunnen. En de huidige werkdruk zal u vragen om prioriteiten te stellen.

Echter Stellen wij dat de toename van 19 duizend kinderen met UHP in 2017 naar 50 duizend kinderen in 2020 mede te maken hebben met deze onveilige leerplek dus deze maatregelen. is het de oorzaak waar men moet beginnen. Ipv symptomen te blijven bestrijden.

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Alexander Groenheide (Sjonny O’Fark)

Met de navolgende burgerinitiatieven.  Coach en Companion binnen het landelijke netwerk van Ervaringsdeskundigen en Mantelzorgers, verantwoorde burgers die verbinden in de zorg voor elkaar.

De Kamer van Sociale waarden (DeKvSW.blogspot.com) Voorzitter van de: Societeit Eygelshoven Sociaal

Mobiel +31653445054